بحثهای آیه الله جعفر سبحانی، جبر و اختیار، بررسی مکاتب جبر و اختیار از دیدگاه
174 بازدید
ناشر: موسسه تعلیماتی و تحقیقاتی امام صادق (ع)
نقش: نویسنده
شابک: 964-357-045-2
سال نشر: 1381
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی