مارتین هایدگر و هرمنوتیک فلسفی
104 بازدید
محل نشر: کلام اسلامی » زمستان 1381 - شماره 44 » (20 صفحه - از 18 تا 37)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اشاره در نوشتار پیشین، درباره‏ی زندگی و شخصیت هایدگر، نقدهای وی بر مدرنیته، نقش هایدگر در تحول آفرینی در هرمنوتیک، و تحوّل در زندگی فکری و فلسفی وی که به هایدگر متقدّم و متأخّر شهرت یافته است، سخن گفتیم، اینک به بررسی اندیشه‏های وی در باب فلسفه و هرمنوتیک، و به عبارت دیگر، هرمنوتیک فلسفی، خواهیم پرداخت. امّا، از آن‏جا که فهم آرا و دیدگاه‏های وی در این دو حوزه (فلسفه و هرمنوتیک) دشوار می‏نماید، و از طرفی، تبیین آنها در یک مقاله، حجم مقاله را نامتعارف خواهد نمود، در این شماره، دیدگاه‏های فلسفی او را تبیین می‏کنیم، و تبیین اندیشه‏های هرمنوتیکی او را با نقد و ارزیابی آنها به شماره دیگر وا می‏گذاریم.....