مارتین هایدگر و هرمنوتیک فلسفی
100 بازدید
محل نشر: کلام اسلامی » پاییز 1381 - شماره 43 » (18 صفحه - از 14 تا 31)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
درآمد برجستگی شخصیت فکری و فلسفی هایدگر به ویژه در مبحث هرمنوتیک که به عنوان بنیانگذار مکتبی نوین در این حوزه به شمار می‏رود از یک سو، و دشواری فهم اندیشه‏ی او در این باره که عمدتاً ناشی از سبک مخصوص هایدگر در گفتار و نوشتار و به کار گرفتن اصطلاحات نامأنوس و پیچیده می‏باشد، به علاوه دشواری ذاتی مبحث هرمنوتیک و ژرف کاوی‏های ویژه‏ی هایدگر، نگارنده را بر آن داشت تا به نقل و تبیین دیدگاه وی در هرمنوتیک بپردازد. تأثیر تعیین کننده‏ی بحث‏های مربوط به هرمنوتیک در پژوهش‏های فلسفی و کلامی و دیگر رشته‏های علوم اسلامی عامل دیگری است که ما را به اهتمام ورزیدن به مبحث هرمنوتیک و دیدگاه‏های صاحب نظران برجسته‏ی این فن فرا می‏خواند. روشن است که هرگونه بحث تطبیقی در این باره در گرو آن است که علاوه بر آشنایی لازم با آرای متفکّران اسلامی، از دیدگاه‏های صاحب نظران به نام علم هرمنوتیک در جهان غرب کاملاً آشنا باشیم. امید است بحث حاضر بتواند در خصوص اندیشه‏های هایدگر چنین رسالتی را برآورده سازد.