نقد نظریه حداقلی در قلمرو فقه اسلامی
85 بازدید
محل نشر: قبسات » تابستان 1382 - شماره 28 » (15 صفحه - از 4 تا 18)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
علی ربّانی گلپایگانی* چکیده این مقاله بر آن است که نظریه حداقلی در قلمرو فقه اسلامی را که از جانب برخی نویسندگان مطرح شده است، مورد نقد و بررسی قرار دهد. این نظریه بر آن است که فقه اسلامی، پاسخ‏گوی همه نیازهای بشری نبوده و تنها حداقل‏ها را بیان کرده است و برای پر کردن این خلأ باید از قوانین بشری بهره برد. در این مقاله، اثبات خواهد شد که فقه اسلامی اکثری است نه اقلی، یعنی در بیان احکام حلال و حرام و درست و نادرست در حوزه روابط اجتماعی از جامعیت و پویایی لازم برخوردار است و دانش بشری و عقل عرفی را به عنوان ابزار تعیین و تشخیص موضوعات و راه‏کارهای مناسب برای احکام دینی به رسمیت می‏شناسد. واژگان کلیدی: فقه اسلامی، عقل عرفی، احکام دینی، نیازهای بشری، قوانین بشری.